Prezentujemy Państwu model współpracy, który sprawdza się w czołowych pracowniach europejskich jak i polskich. Jest to tylko szablon, który można dowolnie modyfikować tak, aby uzyskać możliwie idealną pracę protetyczną. Estetyka jest bardzo ważna, ale funkcjonalność jest istotnym elementem właściwej odbudowy protetycznej.

1. Modele diagnostyczne – najczęściej wyciski alginatowe – na tym etapie wybieramy najlepszy rodzaj pracy protetycznej, projektujemy ją, wykonujemy WAX`up lub estetyczne tymczasówki (jezeli zęby zostały już oszlifowane). Na życzenie lekarza możemy wykonać klucze silikonowe do wykonania MOCK-up`u.

2. Modele robocze – wyciski silikonowe, model zębów przeciwstawnych – wyciski alginatowe, kęski zwarciowe, rejestrator łuku twarzowego. Wykonujemy pracę przy założeniach, pomiarach i dokładnej analizie danego przypadku. Po przymiarkach i wszelkich poprawkach przechodzimy do charakteryzacji pracy wraz z pacjentem w naszym laborze. Przy wykonywaniu prac używamy systemu artykulacyjnego ARTEX firmy Amman – Girbach.

Zapraszamy do współpracy lekarzy stomatologów, którzy cenią indywidualne podejście do pacjenta. Lekarzy, którzy szanują nasz model pracy. Lekarzy, których umiejętności pozwalają na uzyskanie możliwie idealnej odbudowy protetycznej. Jeżeli chcą Państwo nas sprawdzić bądź nawiązać z nami współpracę prosimy o kontakt!

Zapraszamy do współpracy również techników dentystycznych. Możemy zaprojektować Twoją pracę, wyfrezować ją lub wykonać od początku do końca. Masz pytania? Zadzwoń!

GWARANCJA

CFS Pro-Lab udziela dwuletniej gwarancji na prace protetyczne wykonane w naszym laboratorium lub pięcioletniej na prace wykonane z cyrkonu

Gwarancja nie jest udzielana w przypadku:   
1. Uszkodzeń powstałych w wyniku wady zgryzu lub niewybalansowanej okluzji.
2. Uszkodzeń powstałych w wyniku rozcementowania pracy, wkładu koronowo-korzeniowego itp.
3. Uszkodzeń powstałych w wyniku braku strefy podparcia.
4. Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, a nie będących wynikiem naturalnego procesu żucia i artykulacji.
5. Wykonania uzupełnień tymczasowych
6. Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych roszczeń i jest ograniczona do wartości samej konstrukcji cyrkonowej lub metalowej.
7. Gwarancja nie obejmuje odpryśnięć ceramiki.
8. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego korzystania.
9. Gwarancja traci swoją ważność w przypadku ingerencji w strukturę konstrukcji cyrkonowej/metalowej podczas dalszej obróbki.
10. Gdy pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy od daty wykonania rekonstrukcji zgryzu

CFS Pro-Lab zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia gwarancji przy pracach nie spełniających warunków (klinicznych) technicznych.